Privacy Policy

Din integritet är mycket viktigt för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår sekretesspolicy.

Innan eller vid tidpunkten för att erhålla personuppgifter identifierar vi de syften för vilka informationen samlas in.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller lag.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi samlar in personuppgifter på ett lagligt och ansvarsfullt sätt och i förekommande fall med den berörda personens medvetenhet eller samtycke.
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål bör de vara korrekta, fullständiga och aktuella.
Vi skyddar personlig information med rimligt säkerhetsskydd mot förlust eller stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra kunden tillgänglig för information om våra sekretesspolicyer och praxis.
Vi är engagerade i att driva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretess för personlig information skyddas och underhålls.